• Strategisk Plattform

 • VÅR VISION:

  "Att göra bra bolag bättre för en digital och hållbar framtid"

  VÅR AFFÄRSIDÉ ÄR:

  "Vi utvecklar B2B företag för framtida generationer"

   

  • KÄRNVÄRDEN

  • Trots vår decentraliserade styrning präglas våra olika bolags unika företagskulturer av de värderingar som utformats i ett 4:e generationens privata företagsanda.

   PROFESSIONALISM
   Våra anställda kännetecknas av gott affärsmannaskap i allt de gör. Kundfokus, försäljning, kostnadskontroll och lönsamhet är en självklarhet.

   LÅNGSIKTIGHET
   Alla våra engagemang skall ha en långsiktig intention. Detta gäller inte bara vid nya förvärv, utan framförallt i vår relation med befintliga kunder och leverantörer.

   TYDLIGHET
   Tydligt resultatansvar är en förutsättning för ansvarstagande. Skapandet av tydliga resultatansvariga och uppföljning av dessa är en nyckel till att bibehålla entreprenörskap och gott affärsmannaskap.

   BESLUTSKRAFT
   Vi är medvetna om att vägen till lönsamhet är att ha en flexibel och kvick organisation med minimal administration. Beslut fattas bäst av de med närhet till kunden.

   FRIHET UNDER ANSVAR
   Frihet att agera, men också skyldighet att agera. Vi ger våra anställda stor frihet och utrymme, men kräver ansvarstagande. Korta beslutsvägar och snabb anpassning till ändrade marknadsförhållanden är viktigt. Att dra ner på kostnaderna när intäkterna faller skall vara lika självklart som att öka upp om det behövs när vi växer.

   FOKUS PÅ ETIK OCH MILJÖ
   Ett etiskt korrekt och moraliskt uppträdande i vår vardag och miljöansvar är för oss en självklarhet för långsiktigt företagande.

  • 4 S SKA VÄGLEDA OSS TILL MÅLET.

  • I dagens konkurrenskraftiga affärsklimat, och ännu mer i framtiden, vet vi att kunderna kommer att kräva excellens i de fyra S:en - sales, service, supply chain och för att uppnå detta behöver vi ha excellent staff.

   Dessa faktorer kommer vara helt avgörande för den framtida konkurrenskraften – oavsett om man säljer pumpar, ventilationssystem, ventiler, rör, rörupphängningar eller marina komponenter.

   I grund och botten handlar det om en attitydfråga; är man nöjd med att vara bra eller vill man vara bäst. Våra medarbetare i varje enskilt bolag är grunden, pelarna och hörnstenarna i detta arbete.