• VÅRT BIDRAG

  • VÅRA STYRKOR

  • LÅNGSIKTIGT ÄGANDE UTAN EXITAGENDA
   Vi är inte inne för en snabb affär utan kommer att ta hand om ditt företag, din personal, dina kunder och leverantörer. Vi står för kontinuitet och är en stabil ägare. Ibland kan det förvisso komma situationer då vi inte längre anser oss som bäst lämpade ägare. Då är det vårt ansvar att hitta en ny bra hamn för företaget så att det kan utvecklas till dess fulla potential.

   INDUSTRIELL ERFARENHET
   Vi tillför de resurser företaget behöver för att kunna växa lönsamt och bygga en plattform för fortsatt framgång. Det kan handla om kapital eller kompetens i form av styrelsemedlemmar, kompletteringsrekrytering till ledningsgruppen eller extra stöd från oss, våra styrelser och andra personer i vårt nätverk.

   NÄTVERK AV LIKATÄNKANDE
   Från att ha varit ett ensamt företag så kommer du att ingå i ett ekosystem av företag där ni lär av varandra. Här får du också möjlighet att på ett enkelt sätt dela med dig av din erfarenhet och få inspiration att utveckla ditt företag.

   JAGAR INTE SYNERGIER
   Vi kommer inte slå sönder ditt bolag eller slå samman det. Däremot kommer du att få tillgång till ett smörgåsbord av bl.a. inköpsavtal, mallar, strukturkapital så att du sparar tid och pengar genom att använda hela företagsgruppens samlade erfarenheter och komptetens.

   ENKEL MÅNATLIG EKONOMISK RAPPORTERING
   Fokus på lönsamhet och tillväxt. Ingen ”kvartalsekonomi”.

   STRUKTURERAT STYRELSEARBETE
   Utöver att tillföra kapital kan vi även bidra med ett mer strukturerat styrelsearbete, långsiktig strategisk planering samt bred erfarenhet inom försäljning och produktion.