• BS Elcontrol
 • VÅRT BIDRAG

  • VÅRA STYRKOR

  • VI DRIVER BOLAG LÅNGSIKTIGT ÖVER GENERATIONER

   Vi kommer att ta väl hand om ditt företag, din personal, dina kunder och leverantörer. Vi står för kontinuitet och är en långsiktig och finansiellt stabil ägare, utan exit-agenda. Vi vill att fokus ska ligga på att utveckla ditt bolag idag, men även för kommande generationer.

   För att kunna bygga en företagsgrupp över generationer fokuserar vi mycket av vårt arbete på digitalisering och hållbarhet.

   Läs om hur Ernströmgruppen arbetar med hållbarhet här.

   INDUSTRIELL STRATEGISK ERFARENHET
   Vi tillför de resurser ditt företag behöver för att kunna växa lönsamt och utvecklas för fortsatt framgång, men ändå behålla sin självständighet. Det kan handla om kapital eller om strategisk kompetens från en styrelse med bred industriell kompetens, eller från andra bolag och experter i vårt stora nätverk.

   DITT BOLAG BLIR EN DEL AV ETT EKOSYSTEM
   Från att ha varit ett ensamt företag, så kommer du att ingå i ett ekosystem av företag där ni inspireras, delar erfarenheter, och utbyter kunskap med varandra. Ibland kan inspiration och kunskap komma från ett bolag inom samma bransch, men lika ofta kan det vara från ett helt annat bolag. Därigenom får du ett helt nytt perspektiv och inspiration till att utveckla ditt bolag.

   Vidare kan man få möjligheter att hitta nya kunder eller inleda samarbeten med något av de andra bolagen.

   Läs mer om hur vi ser på Ernströmgruppens ekosystem här.

   Ernströmgruppen Ekosystem

   klicka här för en större bild

   SMÖRGÅRDSBORD MED EN UTVECKLAD VERKTYGSLÅDA
   Ditt bolag ges tillgång till ett antal verktyg, mallar, workshops och inköpsavtal som fritt kan användas vid olika faser av bolagens utveckling. Dessa kan, till exempel, ge tidsbesparing i den dagliga verksamheten, ge en förbättrad strategisk analys, ge kunskapshöjning och resultera i sänkta kostnader.

   ENKEL EKONOMISK RAPPORTERING
   Fokus ska ligga på lönsamhet och utveckling i ditt bolag. Därför får du behålla de affärssystem som passar din verksamhet bäst. Vi behöver endast en enklare ekonomisk rapportering varje månad. Detta hjälper både ditt bolag och oss att ta informerade beslut.

   Eftersom vi är ett onoterat bolag behöver vi inte fokusera på ”kvartalsekonomi”, utan kan ta de beslut som är långsiktigt bäst för ditt bolag.