• CSR Ernströmgruppen
 • Samhällsansvar

 • För Ernströmgruppen är hög moral och etik en lika självklar del i långsiktigt företagande som vårt ansvar att verka för minimering av negativ miljöpåverkan. Detta gäller inte bara inom bolagen utan också val av
  samarbetspartners, producenter och leverantörer.

  Vi har valt att dela upp vårt sociala ansvarstagande i följande tre delar:

  • För närvarande stödjer vi

  • Givande samarbeten

  • Cornelius-Ernströmgruppen Climate Scholarship
  • Cornelius-Ernströmgruppen's Climate Scholarship

  • I samband med Pontus Cornelius avgång som VD för Ernströmgruppen instiftade ägarfamiljen ett stipendium som tack för Pontus insatser till att utveckla Ernströmgruppen till vad det idag är – ett välmående industrikonglomerat som verkar för en digital och hållbar framtid.

   Pontus önskan har varit att, tillsammans med nästa generation ägare, årligen utse ett antal stipendiater, från företrädelsevis Handelshögskolan i Göteborg och Chalmers Tekniska Högskola, som brinner för uppgiften att arbeta mot en hållbar framtid.

   Ansökningar till stipendiet kommer att publiceras via Handelshögskolan i Göteborg och Chalmers Tekniska Högskola med start under 2021.

   Cornelius-Ernströmgruppen Climate Scholarship på LinkedIn

  • WWF

  • Världsnaturfonden WWF bedriver viktigt miljö- och naturvårdsarbete med att bevara biologisk mångfald, minska föroreningar och ohållbar konsumtion samt verka för ett hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser.

  • Kranmärkt Logo
  • Kranmärkt – Hälsosamt och hållbart, utan transporter och onödigt avfall

  • Sveriges kranvattenkvalitet tillhör de bästa i världen, ändå blir det allt vanligare att i Sverige att dricka flaskvatten. Detta trots att det går åt runt 300 gånger så mycket energi för en liter flaskvatten, jämfört med samma mängd kranvatten. Dessutom blir det 250 gånger dyrare per liter jämfört med vatten från kranen.

   Kranmärkt (kranmarkt.se) är en nationell hållbarhetsmärkning av verksamheter som endast använder sig av kranvatten.

  • Ulla och Gerhard Hobohms Stiftelse
  • ERNSTRÖMGRUPPENS, ULLA OCH GERHARD HOBOHMS STIFTELSE

  • Verksamheten är huvudsakligen inriktad på att främja vetenskaplig forskning samt att ge ekonomiskt stöd till hjälporganisationer, ofta med lokal förankring.

   Beslut om anslag fattas en gång per år och ansökningar skall vara stiftelsen tillhanda senast 1 mars för det aktuella året.

   Ansökan skickas till:
   Ernströmgruppens, Ulla och Gerhard Hobohms Stiftelse, Box 11304, 404 27 Göteborg

   Lämnade anslag:

   2018: Strokeforskning i Väst, Scapis, Hjärnfonden, Bräcke Diakoni, Sjöräddningen, Futebol dá força
   2017: Strokeforskning i Väst, Hjärt- och lungfonden Scapis, Hjärnfonden Alzheimer, Bräcke Diakoni, Göteborgs Räddningsmission, Futebol dá força
   2016: Futebol dá força, Föreningen Kvinnocenter, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, Hjärnfonden, Hjärt-Lungfonden, Karolinska institutet.
   2015: MOD - Mer Organdonation
   2014: MOD - Mer Organdonation
   2013: Göteborgs Kyrkliga Stadsmission (arbetet med barn & ungdomar).
   2012: Gelins Minnesfond (forskning inom transplantationsområdet).
   2011: HOPP Göteborg, Hand i Hand, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission.
   2010: Änggårdens Hospice, Forskningsprojekt vid Sahlgrenska Universitets- sjukhuset, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.
   2009: Kvinnojouren Frideborg, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Föreningen BonaVia, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, Frälsningsarmén.
   2008: Sharafs Hjältar i Göteborg, Föreningen BonaVia, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission.
   2007: Svenska Dyslexiföreningen och Ågrenska Vänskapsföreningen.
   2006: Forskningsprojekt vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
   2005: Svenska Sjöräddningssällskapet och Göteborgs Kyrkliga Stadsmission.