• Miljö och hållbarhet Ernströmgruppen
 • Miljö och Hållbarhet

 • Som en långsiktig och privatägd företagsgrupp, med ambition att överlämna sunda verksamheter till nästa generation, står klimat- och miljöansvar högt upp på vår agenda. Detta är inte bara ett moraliskt ansvar utan också ett kommersiellt ställningstagande, då vi är övertygade om att detta är en fråga om god affärsnytta. Vi tror helt enkelt att företag som inte minst är klimatneutrala i framtiden kommer både tappa i värde och vara irrelevanta för nästa generations medarbetare.

  Att återgå till att leva och driva företag i balans med naturen och vår planet, innebär att vi står inför en av de största utmaningar som någon tidigare generation försatt sig i. Samtidigt skapas oanade affärsmöjligheter i denna omställning – om vi väljer att ta ställning, se och agera.

  Genom att skapa debatt, ta fram verktyg för åtgärder, initiera event, etc, har vi inte bara tagit tydlig ställning i frågan utan också försökt hjälpa både våra och andras bolag ta sig an uppgiften.

  Nedan följer några exempel från våra bolag på hur vi tänker när det gäller miljö och hållbarhet:

  • Hållbarhetsklassning av företag – ”Ernströmgruppen Eco Screening Tool”

  • ERNSTRÖMGRUPPEN BYGGER VERKSAMHETER FÖR NÄSTA GENERATION OCH DÅ BLIR MILJÖFRÅGAN EN NATURLIG DEL AV VÅR VERKSAMHETSUTVECKLING.

   Små och medelstora företag har däremot ofta begränsade medel att analysera sin verksamhets miljöpåverkan. För att underlätta detta, har Ernströmgruppen tillsammans med en av världens ledande miljökonsultföretag, Golder (www.golder.com), tagit fram ett enkelt verktyg att klassificera medelstora bolag ur ett miljömedvetandeperspektiv – ”Ernströmgruppen Eco Screening Tool”.

   Genom ett 30-tal enkla frågor får bolaget veta om man är ett A-B-C-D-E eller F klassat företag, och kanske ännu viktigare, vetskapen om vad som behövs göras för att bli mer medveten.

   Vi har valt att inte betrakta detta verktyg som en företagshemlighet utan istället låta vem som helst använda det. Det enda vi önskar är att ni hjälper till att utveckla verktyget genom att återkoppla till oss och vår VD.

   Målet är ju ändå att minska vår totala miljöpåverkan för nästa generation!

   File Ladda ner Ernströmgruppen Eco Screening Tool 2021 verktyget här.

    

   På nedan länkar kan ni läsa om Eco screening tool i media;

   Dagens Industri

   Göteborgs Posten

  • Kjell Bernt Kalland. VD, Armaturjonsson AS.

  • Det miljövänliga bygget- med minsta möjliga energiförbrukning
  • Plaströr som används i byggnationer för distribution av vatten, kylning, värme och sprinklersystem har ökat väsentligt de senaste 20 åren. Produktutvecklingen har gått fort och idag når Armaturjonssons rörsystem upp till de strängaste myndighetskraven.

   Den största fördelen framför rör av metall är naturligtvis att plaströren inte korroderar och därmed har avsevärt bättre livslängd. Till kyla och värme kan även Armaturjonssons polyproplylenrör (PP) användas, dessa är miljögodkända av Greenpeace och har inga negativa miljöpåverkningar vid sanering.

   Armaturjonsson har också levererat alla våra rörsystem till projekt som byggs enligt de stränga krav som ligger till grund för BREEAM-NOR Outstanding-bygg.

   Länk till produktsida.
   Länk till Armaturjonssons miljöprofil.

    

  • Berndt Öjerborn. Marknadschef, Armatec AB.

  • VIRIDI Kulventiler - ett unikt miljöval
  • Det ställs allt högre miljökrav på minskat blyinnehåll i bygg- och installationsvaror. Därför introducerade vi VIRIDI kulventiler som är avzinkningshärdiga och kan installeras både i värme-, kall- och varmvattenssystem.

   Varför skall man välja dessa ventiler? Jo, därför att de är ett bra miljöval, innehåller mindre än 0,1% bly och är godkända för byggnationer där krav från Byggvarubedömningen och SundaHus ställs.

   Vi kallar vårt nya miljöanpassade sortiment för VIRIDI (betyder grön på latin) och är stolta över att vara först i Sverige med en miljösäkrad kulventil.

   Armatec sätter en ny standard inför framtiden och vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla och förbättra produkter anpassade till dagens och framtida miljökrav. Inom kort utökas vårt VIRIDI-sortiment även med nya reducerventiler.

   Länk till produktsida.

   Länk till Armatecs hållbarhetssida

  • Claes Jäderholm. Sales Manager, REC Indovent AB.

  • REC - energisparande värme- och ventilation
  • Globalt sett står energi till byggnader för 40% av den totala energiförbrukningen och 50% av världens koldioxidutsläpp. Detta kan jämföras med transportsektorn (bilar, flyg, båtar, ect) som står för 25%. 

   Med fokus på inneklimatet är vi på REC experter på energisparande värme- och ventilationssystem. Det innebär att vi jobbar i partnerskap med våra kunder och tar ansvar för hela inneklimatet.

   Med vår kunskap, miljövänliga produkter och vår service bidrar vi till att skapa ett bra inomhusklimat för framtidens lågenergihus. I förlängningen innebär detta att vi är med och bidrar till bättre klimat på vår jord vilket vi är väldigt stolta för.

   Länk till produktsida.

  • Viktor Berggren. VD, ERAB.

  • Prognosstyrning sparar energi och minskar miljöpåverkan
  • Energieffektivisering är ett brett område som inbegriper allt från att förbättra fastighetens klimatskal till att installera inglasade balkonger eller energisnåla hushållsmaskiner. För oss på Erab är det insidan som har störst betydelse där vi erbjuder tekniken som utnyttjar en byggnads värmelagring och gratisenergi med hjälp av väderprognoser. SMHI:s prognoser på ekvivalent temperatur (ET) tar hänsyn till utomhustemperatur, solinstrålning och vind i samverkan med byggnadens läge, egenskaper och användningssätt. Genom att mäta, reglera och styra fastighetens inre flöden prognosstyr vi idag ca 3 miljoner kvadratmeter bostadsyta vilket sparar energi, ger ett jämnare inomhusklimat och minskar miljöpåverkan.

   Länk till produktsida.

  • Elektrokyl Energiteknik
  • ANDERS JOHANSON. VD, Borås Elektrokyl-Energiteknik AB

  • ”Med ett helhetstänk i grunden blir slutresultatet så mycket bättre.”

   Energieffektivisering är ett ord som säger mycket om det vi gör. Genom rätt dimensionerade installationer samt underhåll av befintliga anläggningar hjälper vi våra kunder fram till ett optimalt energiutnyttjande. Vi tillhandahåller tjänster från projektering till färdig anläggning inom kyla, ventilation, värme och solceller och vårt huvudsakliga kundunderlag finns inom industri, handel samt offentliga och kommersiella förvaltningar. Vi vänder oss också direkt till privatpersoner med tjänster som värmepumpsinstallationer, energideklarationer och radonmätningar.

   Elektrokyl grundades 1945, vilket ger oss 75 års branscherfarenhet. Vi har stora kunskaper inom allt från kyla, värme, ventilation och solceller vilket gör så att vi kan hjälpa våra kunder att på ett bra sätt energieffektivisera sina fastigheter. Detta leder till både ekonomiska besparingar för fastighetsägaren men framförallt till stora insatser för vår miljö och vår planets framtid. Något vi på Elektrokyl är väldigt stolta över att vara en del av!

  • Polyform AS protecting value with quality
  • Vidar Aasestrand. VD, Polyform AS

  • POLYFORM - PROTECTING VALUE WITH QUALITY
  • Polyform AS tillverkar bojar, fendrar, flottörer och andra flytelement av plast. Alla våra produkter används i havet, där de skyddar tillgångar och hjälper till att minska oönskad miljöpåverkan.

   Polyform AS uppfyller nationella och internationella miljökrav och vi använder endast godkända råvaror. All plast tillverkas internt vilket ger oss full kontroll och gör det enkelt att dokumentera produktens ursprung och kvalitet.
   Polyform AS är ett miljöcertifierat företag enligt ISO 14001-2015.

   Alla produkter är av högsta kvalitet och har en god miljöprofil. De är utformade för att klara den belastning de utsätts för och har en lång livslängd. Externa ytor produceras för att säkerställa att de släpper ut ett minimum av mikroplast under produktens livslängd, och UV-beständig plast motverkar nedbrytning orsakat av solljus.

   Ett nytt fokusområde är Polyform Green Concept, där vi utvecklar nya produkter och använder material med ännu lägre miljöavtryck. Vi planerar att lansera ett nytt unikt fendersortiment och användning av plastiserare utan phtalater och biovinyl i maritima applikationer.

   Länk till Polyforms hållbarhetssida

  • Ouman Sustainability
  • Matti Lipsanen, VD, Ouman Group

  • FRAMTIDEN FÖR ENERGI BEHÖVER SMARTA OCH ANSLUTNA HVAC-KONTROLLER
  • Vi på Ouman är specialister på att kontrollera alla HVAC-processer och vill vara trogen mot vår slogan; ”Spara energi, skapa komfort”.

   Vind och sol är de snabbast växande energikällorna och de kommer att generera upp till 40% av all energi fram till 2040. Även om fluktuationer av energitillgång och kostnad kommer att vara en utmaning för alla energikonsumenter, kommer det också att ge upphov till nya möjligheter för konsumenterna. Det kommer att finnas en fantastisk möjlighet att spara pengar genom att flytta förbrukningen till tider när det finns mycket billig energi tillgänglig.

   I framtiden kommer Ouman HVAC-kontroller både att spara energi och generera värde för slutanvändarna genom att optimera energikostnaden. Och naturligtvis bidrar vi till att skapa ett hälsosamt inomhusklimat.

   Är du en fastighetsinvesterare, byggautomationsintegratör, tillverkare av VVS-produkter eller på annat sätt i ett företag där dessa ämnen är intressanta? Ring oss så berättar vi mer!

   Kontakta Ouman här