• Miljö och Hållbarhet

 • Som en långsiktig, privat företagsgrupp, med ambition att överlämna sunda verksamheter till nästa generation, står vårt miljöansvar högt upp på agendan.  Varje bolag har till uppgift att säkerställa att dess eventuella negativa miljöpåverkan är minsta möjliga. Samtidigt har vi genom vår kompetens och vårt sortiment möjlighet att hjälpa våra kunder i deras miljöarbete.

  Här är några exempel från våra bolag på hur vi tänker när det gäller miljö och hållbarhet:

  • CEO & Ansvarig för Ernströmgruppens klimatavtryck

  • Att återgå till att leva och driva företag i balans med naturen och vår planet, innebär att vi står inför en av de största utmaningar som någon tidigare generation försatt sig i. Samtidigt skapas oanade affärsmöjligheter i denna omställning – om vi väljer att ta ställning, se och agera.

   Genom att skapa debatt, ta fram verktyg för åtgärder, samt initiera eventet Gothenburg Climate Awareness Initiative, har vi inte bara tagit tydlig ställning i frågan utan också försökt hjälpa både våra och andras bolag ta sig an uppgiften.

   Som ytterst ansvarig för Ernströmgruppen, är jag ansvarig för det klimatavtryck vi skapar, och det kan inte delegeras till någon annan än mig och mina VDar.

   Pontus Cornelius
   CEO & Ansvarig för Ernströmgruppens klimatavtryck

  • Hållbarhetsklassning av företag – ”Ernströmgruppen Eco Screening Tool”

  • ERNSTRÖMGRUPPEN BYGGER VERKSAMHETER FÖR NÄSTA GENERATION OCH DÅ BLIR MILJÖFRÅGAN EN NATURLIG DEL AV VÅR VERKSAMHETSUTVECKLING.
  • Små och medelstora företag har däremot ofta begränsade medel att analysera sin verksamhets miljöpåverkan. För att underlätta detta, har Ernströmgruppen tillsammans med en av världens ledande miljökonsultföretag, Golder (www.golder.com), tagit fram ett enkelt verktyg att klassificera medelstora bolag ur ett miljömedvetandeperspektiv – ”Ernströmgruppen Eco Screening Tool”.

   Genom ett 30-tal enkla frågor får bolaget veta om man är ett A-B-C-D-E eller F klassat företag, och kanske ännu viktigare, vetskapen om vad som behövs göras för att bli mer medveten.

   Vi har valt att inte betrakta detta verktyg som en företagshemlighet utan istället låta vem som helst använda det. Det enda vi önskar är att ni hjälper till att utveckla verktyget genom att återkoppla till oss och vår VD.

   Målet är ju ändå att minska vår totala miljöpåverkan för nästa generation!

   Ladda ner Ernströmgruppen Eco Screening Tool 2020 verktyget här.
    

   På nedan länkar kan ni läsa om Eco screening tool i media;

   Dagens Industri

   Göteborgs Posten

  • Kjell Bernt Kalland. VD, Armaturjonsson AS.

  • Det miljövänliga bygget- med minsta möjliga energiförbrukning
  • Plaströr som används i byggnationer för distribution av vatten, kylning, värme och sprinklersystem har ökat väsentligt de senaste 20 åren. Produktutvecklingen har gått fort och idag når Armaturjonssons rörsystem upp till de strängaste myndighetskraven.

   Den största fördelen framför rör av metall är naturligtvis att plaströren inte korroderar och därmed har avsevärt bättre livslängd. Till kyla och värme kan även Armaturjonssons polyproplylenrör (PP) användas, dessa är miljögodkända av Greenpeace och har inga negativa miljöpåverkningar vid sanering.

   Armaturjonsson har också levererat alla våra rörsystem till projekt som byggs enligt de stränga krav som ligger till grund för BREEAM-NOR Outstanding-bygg.

   Länk till produktsida.
   Länk till Armaturjonssons miljöprofil.

    

  • Berndt Öjerborn. Marknadschef, Armatec AB.

  • VIRIDI Kulventiler - ett unikt miljöval
  • Det ställs allt högre miljökrav på minskat blyinnehåll i bygg- och installationsvaror. Därför introducerade vi VIRIDI kulventiler som är avzinkningshärdiga och kan installeras både i värme-, kall- och varmvattenssystem.

   Varför skall man välja dessa ventiler? Jo, därför att de är ett bra miljöval, innehåller mindre än 0,1% bly och är godkända för byggnationer där krav från Byggvarubedömningen och SundaHus ställs.

   Vi kallar vårt nya miljöanpassade sortiment för VIRIDI (betyder grön på latin) och är stolta över att vara först i Sverige med en miljösäkrad kulventil.

   Armatec sätter en ny standard inför framtiden och vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla och förbättra produkter anpassade till dagens och framtida miljökrav. Inom kort utökas vårt VIRIDI-sortiment även med nya reducerventiler.

   Länk till produktsida.

  • Claes Jäderholm. Sales Manager, REC Indovent AB.

  • REC - energisparande värme- och ventilation
  • Globalt sett står energi till byggnader för 40% av den totala energiförbrukningen och 50% av världens koldioxidutsläpp. Detta kan jämföras med transportsektorn (bilar, flyg, båtar, ect) som står för 25%. 

   Med fokus på inneklimatet är vi på REC experter på energisparande värme- och ventilationssystem. Det innebär att vi jobbar i partnerskap med våra kunder och tar ansvar för hela inneklimatet.

   Med vår kunskap, miljövänliga produkter och vår service bidrar vi till att skapa ett bra inomhusklimat för framtidens lågenergihus. I förlängningen innebär detta att vi är med och bidrar till bättre klimat på vår jord vilket vi är väldigt stolta för.

   Länk till produktsida.

  • Viktor Berggren. VD, ERAB.

  • Prognosstyrning sparar energi och minskar miljöpåverkan
  • Energieffektivisering är ett brett område som inbegriper allt från att förbättra fastighetens klimatskal till att installera inglasade balkonger eller energisnåla hushållsmaskiner. För oss på Erab är det insidan som har störst betydelse där vi erbjuder tekniken som utnyttjar en byggnads värmelagring och gratisenergi med hjälp av väderprognoser. SMHI:s prognoser på ekvivalent temperatur (ET) tar hänsyn till utomhustemperatur, solinstrålning och vind i samverkan med byggnadens läge, egenskaper och användningssätt. Genom att mäta, reglera och styra fastighetens inre flöden prognosstyr vi idag ca 3 miljoner kvadratmeter bostadsyta vilket sparar energi, ger ett jämnare inomhusklimat och minskar miljöpåverkan.

   Länk till produktsida.