• FOKUSOMRÅDEN

  • Våra bolag är idag primärt verksamma inom nedan fokusområden. Här har vi mångårig kompetens och erfarenhet.

    Samtidigt vet vi att vår affärsmodell passar mycket väl i flertalet andra branscher och företag, varför vi gärna ser oss som nya ägare av bolag även inom andra områden.