• EKONOMI, STYRELSE OCH ÄGARE

  • Finansiell information

  • STYRELSE ERNSTRÖMGRUPPEN

  • Fabian Hielte

   Ordförande i Ernströmgruppen sedan 2015.
   Ordförande i Platzer Fastigheter AB, Ordförande i Sverigehuset AB, Ordförande i Maquire AB, Ordförande i Kusinhus AB, ledamot i Nederman Holding AB samt ledamot i Ernström & C:o AB.
   VD/koncernchef för Ernström & C:o.

   Michael Olsson

   Ledamot i Ernströmgruppen sedan 2013.
   Ordförande i Technology Nexus och Funäsdalen Berg & Hotel. Ledamot i Ekman, MQ, KGH Customs och SatPoint.

   Marie Brattberg

   Ledamot i Ernströmgruppen sedan 2016.
   Entreprenör med mångårig erfarenhet av att grunda, driva och rådgiva digitala teknikbolag i Silicon Valley, New York, Stockholm och Göteborg.
   Product Manager, Recorded Future Inc sedan 2013.

   Vidar Gundersen

   Ledamot i Ernströmgruppen sedan 2017.
   Internationaliseringsexpert med mer än 30 års erfarenhet av att hjälpa skandinaviska bolag att ta sina verksamheter ut i världen.
   Ledamot och CCO KGH Customs Services, Ordförande i Norges Hus i Göteborg AB.

   Victor Hielte

   Suppleant i Ernströmgruppen sedan 2016.
   Ledamot i Kusinhus AB.
   BBA, Campbell University. MSc Marketing, Cass Business School.

  • ERNSTRÖM & C:O

  • Ernström & C:o är en familjekoncern i fjärde generationen. Bolaget bildades 1918 och produkterna var dåtidens byggmaterial såsom spik, papp, asfalt och rörmattor. Verksamheten kom sedan att omfatta gruvdrift, produktion och försäljning av puts, spackel, byggkeramik och diverse byggmaterialkomponenter. Även om bolaget alltid haft sitt huvudsäte i Sverige har koncernen varit internationellt verksam med egna bolag i 10-talet länder.

   Verksamheten utgår från värderingar utmejslade under en snart 100-årig företagartradition:

   • Professionalism
   • Långsiktighet
   • Tydlighet
   • Beslutskraft
   • Frihet under ansvar
   • Fokus på etik och miljö.

   Idag består koncernen av ett industriellt ben (Ernströmgruppen), ett fastighetsben (bl.a i Platzer och i Sverigehuset) och ett finansiellt ben (minoritetsinvesteringar i noterade och onoterade företag).

   Läs mer om Ernström & C:o här: ernstrom.se