• Ägare styrelse ekonomi banner
 • EKONOMI, STYRELSE OCH ÄGARE

  • Finansiell information

  • STYRELSE ERNSTRÖMGRUPPEN

  • Michael Olsson

   Ledamot i Ernströmgruppen sedan 2013. Ordförande i Ernströmgruppen sedan 2021.
   Ordförande i Novargus, ITUM och Funäsdalen Berg & Hotel, Vice ordförande i Nexus Technology, Ledamot i Ekman, KGH Customs och Zynka.

   Fabian Hielte

   Ledamot i Ernströmgruppen sedan 2015.
   Ordförande i Platzer Fastigheter AB, Ordförande i Kusinhus AB, samt ordförande i Ernström & C:o AB.

   Jonas Brogårdh

   Ledamot i Ernströmgruppen sedan 2019.
   Ordförande i Censor AB. Ledamot i Salinity AB.
   Partner i Censor AB

   Victor Hielte

   Ledamot i Ernströmgruppen sedan 2019.
   Ledamot i Kusinhus AB.
   BBA, Campbell University. MSc Marketing, Cass Business School.

   Henrik Forsberg Schoultz

   Suppleant i Ernströmgruppen sedan 2019.
   Ledamot i CellMark, Wint, 24Storage, samt VD i Ernström & C:o AB

    

  • ERNSTRÖM & C:O

  • Ernström & C:o är en familjekoncern i fjärde generationen. Bolaget bildades 1918 och produkterna var dåtidens byggmaterial såsom spik, papp, asfalt och rörmattor. Verksamheten kom sedan att omfatta gruvdrift, produktion och försäljning av puts, spackel, byggkeramik och diverse byggmaterialkomponenter. Även om bolaget alltid haft sitt huvudsäte i Sverige har koncernen varit internationellt verksam med egna bolag i 10-talet länder.

   Verksamheten utgår från värderingar utmejslade under en snart 100-årig företagartradition:

   • Professionalism
   • Långsiktighet
   • Tydlighet
   • Beslutskraft
   • Frihet under ansvar
   • Fokus på etik och miljö.

   Idag består koncernen av ett industriellt ben (Ernströmgruppen), ett fastighetsben (bl.a i Platzer och i Sverigehuset) och ett finansiellt ben (minoritetsinvesteringar i noterade och onoterade företag).

   Läs mer om Ernström & C:o här: ernstrom.se

   Ernström & C:o AB logotyp vit