• GOTHENBURG CLIMATE AWARENESS INITIATIVE 2019

 • Vi bygger bolag för nästa generation. Vad kan då vara viktigare än att säkerställa att våra bolag arbetar med att minimera sin negativa klimatpåverkan?

  Våra ambitioner sträcker sig längre än att bara påverka våra 25 företag och 700 anställda. Vi är därför en av de stolta initiativtagare till ett event som förhoppningsvis är det första av många, där ägare, företagsledare och styrelser träffas, delar ideér och blir inspirerade kring hur de kan bygga företag som gör en skillnad för framtida generationer
  -  ”Gothenburg Climate Awareness Initiative”.

  Detta års tema kommer att kretsa kring att utforska affärsmöjligheterna i denna nya era. Inte för att vi vill tjäna pengar på det onda utan för att vi har en stark tro att klimatneutralt företagande inte bara kommer vara en framtida konkurrensfördel utan också säkerställer att företag arbetar med frågan även under sämre tider.

  Tyvärr har detta års evenemang begränsat antal platser. Ernströmgruppens 100 platser är redan upptagna av våra egna bolags ledningsgrupper, ägare och styrelser. Kontakta dock gärna någon av de övriga initiativtagarna Nordea, Mannheimer Swartling, SEB eller Swedbank.

  Avslutningsvis vill vi tacka Stockholm Resilience Centre, Potsdam Institute for Climate Impact Research, Accenture och Sweco för deras pro-bono deltagande!

  Ladda ner inbjudan