• Konsten att köpa ett livsverk

 • Vi skiljer oss från de flesta andra köpare på en avgörande punkt: vi har ingen exitstrategi. Vår ambition är istället att äga företag i generationer. Såsom en del av fjärde generationens företagande har vi dessutom trovärdigheten i att kunna säga detta.

  Vi vill engagera oss i bolag som har en tydlig affärsposition, där vi tror att vi kan vara en bra ägare och bidra till bolagets utveckling. Vi lägger alltid oerhört stor vikt vid att värdera ledningen och personalen. Vi agerar som en ägare och inte som en koncernledning. Tanken är att ledningarna i våra bolag ska handla som om företaget var deras eget. Först då slipper vi slitas mellan lång- och kortsiktiga prioriteringar.

  Vill du diskutera försäljning av ditt bolag?
  Kontakta: Leif Åkesson, Affärsutveckling: 
  +46 705 390 490

  • REJÄLA BOLAG FRÅN REJÄLA MÄNNISKOR

  • Vårt viktigaste förvärvskriterium är att köpa rejäla bolag från rejäla människor som delar vår passion att långsiktigt utveckla bolag till kommande generationer. Eftersom vi förvärvar välskötta bolag finns det mycket sällan någon anledning att flytta dem från orten, omorganisera, slå samman eller sälja av. Tvärtom är kontinuiteten det viktigaste för oss.

  • Konsten att sälja ett livsverk

  • Det är ett stort steg att komma fram till att man ska lämna över sitt livsverk i någon annans ägo. Som säljare, ska man se till att få ut rätt värde, att få hjälp med att driva företaget vidare och att verksamheten fortsätter att utvecklas väl. Detta i ett allt tuffare affärsklimat och i en ständigt mer digitaliserad värld som kräver investeringar.

   Vi vet att denna process måste få mogna fram och ta den tid den kräver. Ett för snabbt beslut kan resultera i att bolaget på sikt försvinner eller tappar sin konkurrenskraft. Vår erfarenhet är att om köpare och säljare istället ger sig tid att förstå varandras värdegrund, för att sedan skapa en gemensam målbild för företaget, blir förutsättningarna för framgång mycket bättre.

  • VI VILL AGERA SOM ÄGARE – INTE KONCERNLEDNING

  • Ernströmgruppen vill förvärva hela, eller delar av (minst 51%), företag med en tydlig affärsposition. Sådana företag kännetecknas ofta av ett starkt varumärke, en god kostnadskontroll, en sund företagskultur och en bra ledning. Vi lägger oerhört stor vikt vid ledningens förmåga och beslutmässighet. Vi vill agera som aktiva ägare – inte koncernledning. Vi vill också att ledningarna i våra dotterbolag ska agera som om företaget vore deras eget. Först då slipper vi slitas mellan lång- och kortsiktiga prioriteringar.