• FÖRVÄRVSPROCESS

  • LÄRA KÄNNA VARANDRA

  • Att komma fram till att man skall lämna över sitt livsverk till någon annans ägo är en många gånger krävande och känslomässig process. Genom vår gedigna erfarenhet av industriellt företagande så vet vi också att det är viktigt att du tar den tid som behövs för att denna process skall kännas rätt. Får du inte denna tid på dig är det lätt att ångra sig utmed resten av processen eller, ännu värre (för oss som gärna ser att gamla ägarna finns kvar i verksamheten) att vi inte är överens om hur bolaget skall utvecklas.
   Först när båda parter känner sig trygga i varandras värderingar, intentioner och framtidsbilder anser vi att det finns goda förutsättningar för ett ”lyckligt äktenskap”.
   Således; mycket kaffe, många diskussioner om företagande skapar trygghet för bägge parter. I detta skede lämnas ett indikativt bud, och om vi är överens signerar vi ibland en enkel intentionsförklaring om förvärv (LOI), för båda parters trygghet om att genomföra affären.

  • EN TYDLIG PROCESS FRAM TILL GENOMFÖRANDET

  • När du väl beslutat dig så vill du däremot att det skall gå rätt fort, dels för din personal men inte minst för dig som säljare. Samtidigt får det inte gå för fort, för då riskerar båda parter att inte förstå och riktigt vara insatt i vad som händer. Vi på Ernströmgruppen börjar ofta med att insistera på att vi signerar ett konfidentialitetsavtal (NDA), detta för att du som säljare ska känna dig trygg i att öppna upp ditt företag. Vi genomför nästan alltid företagsbesiktningen själva då vi varit med i processen från första dagen. I juridiska och tekniska områden som vi inte själva behärskar, tar vi in experthjälp. Vår rekommendation är att även säljaren har ett juridiskt ombud så att juristerna kan räta ut frågetecken på sitt eget språk om sådana frågor aktualiseras. Samma jurister tar i detta steg fram ett enkelt överlåtelseavtal (SPA) som vi båda förstår.

  • GENOMFÖRANDE

  • När överlåtelsen sker går vi gemensamt ut och informerar om detta. Det känsligaste brukar vara personalen och vår erfarenhet är att när vi får presentera vår affärsmodell och hur vi tänker så blir det inte någon dramatik. Det är ju ”business as usual” som gäller och de får ju ytterligare 600 kollegor i Norden att lära sig av och lära ut till.

  • Fortsatt utveckling

  • Det är en förändring att byta ägare. Det kommer man inte ifrån. Frågan är bara HUR denna förändring hanteras huruvida det faller väl ut eller inte.
   För att samla våra erfarenheter, har Ernströmgruppen skapat en verktygslåda som kontinuerligt utvecklas. I denna finns verktyg som hjälper dig som ledare att ta ditt företag till nästa steg i sin utveckling – inte minst när det kommer till effektiviserande arbetsmetoder.
   Allt eftersom det nyförvärvade bolaget blir en del av vår struktur, erbjuds bolaget att ta del av och använda dessa verktyg.
   I vissa situationer vill (och behöver) man börja arbeta med verktygslådan direkt och i vissa fall är det bättre att vänta. I de allra flesta fallen bidrar även det nyförvärvade bolaget med nya verktyg.
   Inte heller vi är ju perfekta.