• Samlad entreprenörskraft

 • Vi står för ett långsiktigt ägarengagemang som syftar till att stärka nordiska företags konkurrenskraft och förmåga att flytta fram sina marknadspositioner. För att lyckas med detta kombinerar vi det bästa av två världar – entreprenörsanda och storföretagare.

  Från entreprenörernas värld hämtar vi egenskaper som ansvarstagande, effektiva beslutsgångar, ett starkt sälj- och kundfokus samt ett stort personligt engagemang hos alla medarbetare. Från storföretagandet tar vi med oss professionellt styrelsearbete, strategisk långsiktighet, kunskaps- och erfarenhetsutbyte, struktur, inköpskraft och stabilitet. 

  Detta är grunden i vår affärsmodell som vi kallar Samlad Entreprenörskraft.

  • Lära av varandra och tänka i nya banor

  • För oss är varje bolag unikt och skall därför hanteras därefter, men vi vet också att ensam sällan är starkast. För att mindre bolag skall kunna behålla sin konkurrenskraft i framtiden behöver de både utmanas och stimuleras, men också få inspiration från andra som sitter i samma situation. Våra bolag arbetar i olika branscher, mot olika kundgrupper och med olika produkter – alla med olika erfarenheter. Därmed skapas en unik arena att lära av varandra för att finna nya framgångsrecept och affärsmöjligheter för sina verksamheter.

  • Beslut fattas bäst nära kunden

  • Vårt ekosystem bygger på att varje bolag har tydligt ansvar för sin resultaträkning, balansräkning och utveckling. Det är en starkt decentraliserad miljö där bolagens ledningar driver kompletta bolag och rapporterar till en kompetent och företagsanpassad styrelse. Denna filosofi attraherar inte bara de bästa affärsmänniskorna utan skapar också goda förutsättningar för bolagen att bättre möta kundernas olika behov och snabbt anpassa sig till omvärldens allt intensivare svängningar.  Synergierna mellan våra bolag är ibland uppenbara, men vi tvingar inte på våra bolag några samarbeten. Istället erbjuder vi dem olika möjligheter  till samarbeten, ex inom inköp och kompetensutbyte. Det är sedan upp till varje organisation att själv avgöra om de ser en affärsmässig nytta i detta eller inte – allt för att bibehålla entreprenörsandan och det tydligt delegerade ansvaret av företagets resultat. Vår decentraliserade struktur kan tolkas som att vi inte bidrar till utvecklingen av bolagen. Inget kunde vara mer felaktigt. Skillnaden är bara hur vi gör det. Vår erfarenhet är att med tydlig förväntansbild och med duktiga, trygga ledare förverkligas behovsdrivna synergier. Det tar ibland längre tid, men blir ofta bättre. Dessutom så har vi ju inte bråttom – vi har ju ingen exitagenda utan bygger bolagen för kommande generationer.