Miljöarbete

För att nå vår ambition om att överlämna sunda verksamheter till nästa generation är det viktigt för oss att vi alla är med och skapar och bidrar till en företagskultur som främjar entreprenörskap och förändringsarbete så att våra bolag vill och kan göra de förbättringar som krävs ur ett miljömässigt perspektiv. För att hjälpa våra bolag att hitta vad de behöver sluta med, fortsätta med och göra mer av har vi inom Ernströmgruppen tagit fram olika verktyg för praktisk handledning.

Ernströmgruppen Climate Business Programme

Ernströmgruppen har tillsammans med SEB och Grant Thornton tagit fram vid vi kallar ”Climate Business Programme” – ett initiativ som vi vill att samtliga av våra bolag skall delta i för att ge våra bolag praktisk hjälp och handledning i sitt miljöarbete. Programmet skapades för att hjälpa våra bolag att identifiera de mest väsentliga riskerna och möjligheterna utifrån ett klimatperspektiv. Utifrån analys om nuläge erbjuds sedan stöd i det strategiska klimatarbetet för att skapa en mer hållbar affär, vilket ger oss ökade konkurrensfördelar i respektive bolags marknad. Vårt miljöansvar är inte bara viktigt för nästa generation, vi tror det även är en viktig pusselbit för att definiera ett företag som framgångsrikt.

Hållbarhetsklassning av företag – ”Ernströmgruppen ECO screening tool”

Ernströmgruppen har tillsammans med en av världens ledande miljökonsultföretag, Golder, tagit fram ett enkelt verktyg att klassificera medelstora bolag ur ett miljömedvetandeperspektiv – ”Ernströmgruppen Eco Screening Tool”. Genom ett 30-tal frågor får bolaget veta om man är ett A-B-C-D-E eller F klassat företag, och kanske ännu viktigare, vetskapen om vad som behövs göras för att bli mer medveten.

Ladda ned ECO screening tool här.

Exempel på miljöarbete inom Ernströmgruppen

Det miljövänliga bygget – med minsta möjliga energiförbrukning

Armaturjonsson AS

I takt med all ny- och ombyggnation finns det en stor och ökande efterfrågan av rör för distribution av vatten, kylning, värme, sprinklersystem etc. Genom att använda plaströr i stället för konventionella rör av metall, reduceras miljöpåverkan signifikant, då plaströren inte korroderar och därmed har avsevärt bättre livslängd.

Produktutvecklingen går fort framåt och idag når Armaturjonssons rörsystem upp till de strängaste myndighetskraven. Till kyla och värme kan även Armaturjonssons polypropylenrör (PP) användas, dessa är miljögodkända av Greenpeace och har inga negativa miljöpåverkningar vid sanering. Armaturjonsson har också levererat alla sina rörsystem till projekt som byggs enligt de stränga krav som ligger till grund för BREEAM-NOR Outstanding-bygg.

Läs mer på www.armaturjonsson.no

Green Concept fenders

Polyform AS

Polyform är en världsledande producent inom flytelement som fendrar och bojar. 2021 lanserades «Green Concept» – en produktserie med ännu lägre miljöpåverkan och samtidigt bevarad kvalitets- och prestationsnivå. Green concept består till 30 % av återvunnen plast och är de första fendrarna i världen som är gjorda i plast utan tillsatta ftalater (ftalater är samlingsnamn på en grupp kemiska ämnen som används som mjukgörare i plast och gummi).

Läs mer på www.polyform.no

Tekniska lösningar som hjälper dig spara energi

Ouman

Baserat på tekniska lösningar har Ouman tagit fram ett energisparkoncept som hjälper fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att spara energi och sänka uppvärmningskostnaderna med upp till 20%. Återbetalningstiden för denna typ av energibesparande investering ligger på cirka 2 år.

Energibesparingen uppnås genom att man tar vara på överskottsenergi som kommer från bland annat solinstrålning, kroppsvärme, elektronik och reglerar uppvärmningen efter fastighetens verkliga behov. Samtidigt uppnås en jämnare temperatur och en förhöjd komfort.

Läs mer på www.ouman.fi

Turbokollektor – skapar effektiv geoenergi

MuoviTech

MuvoiTech tillverkar kollektorer för installation av geoenergi.  Geoenergi är förnybar solenergi lagrad i mark och berggrunden vilket är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning av fastigheter jämfört med fossila bränslen.

MuoviTechs unika TurboCollector har många fördelar mot en konventionell slät kollektor då den möjliggör djupare borrhål  (mer energi på färre borrningar), reducerat tryckbortfall (mindre outnyttjad energi) och behöver mindre driftstid av cirkulationspump (vilket ger en längre livstid per pump). MuoviTech’s TurboCollector kan användas i minst 50 år därefter är den 100 % återvinningsbar.

Läs mer på www.MuoviTech.com