Förvärv | 8 november, 2022

Ernströmgruppen förvärvar Termorens AS

Ernströmgruppen har skrivit avtal om att förvärva samtliga aktier i Termorens AS, som är specialiserat på minimering av bakterieuppkomst i dricksvatten. Termorens är Ernströmgruppens andra förvärv i Norge i år och ett tilläggsförvärv till Armaturjonsson under affärsområde Water & Heating. Termorens verkar för att begränsa risken för uppkomst av bakterier, speciellt legionella, i dricksvatteninstallationer. Bolaget…

Hem > Aktuellt

Förvärv | 8 november, 2022

Ernströmgruppen förvärvar Chemiclean Systems AB

Ernströmgruppen växer sitt erbjudande inom energibesparing och energieffektivisering genom förvärv av Chemiclean AB. Bolaget erbjuder effektiva metoder för rengöring, behandling och filtrering i energiåtervinningssystem inom både fastighets- och industrisektorn. Chemiclean har sedan starten fokuserat på energieffektivisering och utvecklat en rad unika framgångsrika produkter och tjänster inom området. Idag erbjuds marknadens mest effektiva rekonditioneringskoncept för värmeväxlare…

Nyhet | 17 oktober, 2022

Kristina Willgård invald i Ernströmgruppens styrelse

Kristina var tills nyligen CEO för AddLife AB (publ), en roll hon haft sedan avknoppningen från Addtech AB där hon var CFO. Bland tidigare uppdrag kan nämnas ekonomichef i Ericsson AB, CFO i Netwise samt CFO i Frontec. Bland övriga styrelseuppdrag märks Mölnlycke och Addnode. ”Vi välkomnar Kristina Willgård som ny ledamot i vår styrelse.…

Förvärv | 4 juli, 2022

MuoviTech, del av Ernströmgruppen, förvärvar hela aktiestocken i TT-Plast Oy

Genom aktieköpet den 30 juni förvärvar Muovitech alla aktier i TT-Plast Oy. Bolaget har sin verksamhet huvudsakligen i Björneborg, Finland. Företagsförvärvet stärker båda bolagens position på marknaden gällande tillverkning av polyetenrör. Förvärvet medför även synergifördelar för bolagens verksamhet. Klimatförändringen påverkar på många sätt både vädret och klimatet. Exempel på detta är stigande temperaturer, ökad regnbildning,…

Förvärv | 8 juni, 2022

Ernströmgruppen ”skriver” in sig i Bondtech

Under senaste åren har det blivit vanligare att tillverkning av bland annat komponenter, reservdelar och verktyg görs anpassat efter behov, i stället för att endast förhålla sig till specifika standarder. Till följd av detta har 3D-skrivare blivit alltmer vanliga. 3D-skrivare kan både användas av konsumenter och företag, när standardiserade produkter inte uppfyller behovet. Skrivarna förbrukar…

Nyhet | 17 mars, 2022

BS Elcontrol tillsätter ny VD

Vi är mycket glada över att kunna presentera Stefan Strömberg som ny VD för BS Elcontrol AB.Stefan har en gedigen erfarenhet av att leda personal och driva framgångsrika tillväxtföretag. Stefan kommer att tillträda så snart han avslutat sin nuvarande tjänst. BS Elcontrols nuvarande VD Jonas Kewenter kommer ta över som styrelsens ordförande och ansvara för Ernströmgruppen AB Elektrokluster som förutom BS Elcontrol AB består…

Förvärv | 14 februari, 2022

Ernströmgruppen växer inom life science – Förvärvar Clean Utility Technology

Pandemin har visat på behovet av bland annat vaccinproduktion i närheten av slutkonsumenterna. Överallt i den industrialiserade världen planeras det för nya vaccinfabriker. Clean Utility Technologys nyckelfärdiga och skräddarsydda renvattensystem gör denna uppbyggnad möjlig. Tillsammans med Ernströmgruppen får bolaget den kraft som krävs för att växa utanför Sverige. Clean Utility Technology sätter upp och servar…

Förvärv | 4 februari, 2022

Ernströmgruppen, genom sitt dotterbolag Armaturjonsson AS, förvärvar Novatek AS för att bidra till miljövänlig rengöring av vatten i Norge

Vatten används i stor utsträckning inom all typ av industri och infrastruktur som t.ex. tvätt- kyla/värme och rengöringsmedel. Det gör att vattnet blir förorenat och av den anledningen inte kan släppas ut i naturen igen, utan en noggrann och omfattande bearbetning. Armaturjonsson och Novatek är aktiva företag som jobbar med korrekt behandling av planetens viktigaste…

Förvärv | 18 januari, 2022

Ernströmgruppen förvärvar Hammarel för att bidra till säkrad tillgång på el i Sverige

Det svenska elnätet är eftersatt och driftsäkerheten riskerar att försämras när behovet ökar. En omfattande uppgradering är därför en ödesfråga om Sverige ska elektrifiera fler samhällsområden och klara klimatomställningen. Ernströmgruppen vill vara en aktiv aktör i det arbetet. Därför förvärvar bolaget det Örebrobaserade företaget Hammarel som är specialiserat på lågspänningsställverk och som kompletterar Ernströmgruppens övriga…

Förvärv | 3 december, 2021

MuoviTech, dotterbolag till Ernströmgruppen, förvärvar Värmdöpumpen

Förvärvet stärker bolagens position när kraven på klimatomställning förändrar marknaden. Förändringar i klimatet driver på utvecklingen av geoenergi och säker vattenförsörjning – områden där både MuoviTech och Värmdöpumpen tillhandahåller ett brett sortiment av högkvalitativa produkter och tjänster. Tillsammans stärker nu de båda bolagen sitt erbjudande inom geoenergi, vattenförsörjning och borrning. Geoenergimarknaden drivs till betydande del…