• VARFÖR VALDE DU OSS?

  • Kenny Palmberg. Styrelseordförande, Elof Hansson AB och säljare av REC Indovent AB.

  • Del av Ernströmgruppen sedan 2015
  • "När det blev aktuellt att renodla strukturen i Elof Hansson koncernen var det viktigt att hitta en ny, långsiktig ägare som har samma känsla som oss för vikten av engagerade och nöjda medarbetare. Därför blev det naturligt att kontakta Ernströmgruppen som under många år arbetat med samma typ av företag som REC. Plus är också att de har erfarenhet av liknande utmaningar inom närliggande branscher till våra fokusområden ventilation och inneklimat. Vår uppfattning är att Ernströmgruppen har lyckats bra med att utveckla sin bolagsportfölj och tror att de även kommer att tillföra REC rätt resurser för vår fortsatta utveckling. Det känns också smidigt och enkelt att jobba med människorna inom Ernströmgruppen."

  • Jo Helge Gilje. VD, SGP Varmeteknikk AS.

  • Del av Ernströmgruppen sedan 2015
  • "För oss kändes valet av Ernströmgruppen helt naturligt. Å ena sidan stämmer våra familjevärderingar i företagskulturerna, något som vi har jobbat med länge och värdesätter högt.  Å andra sidan tycker jag att Ernströmgruppen har den storlek och styrka som behövs, något som tillför SGP den struktur som är nödvändig för att vi ska utvecklas vidare som bolag. Vårt fokus är på utveckling, marknadsföring och försäljning av funktionslösningar och produkter inom värme, kyla och energi. Tillsammans med Ernströmgruppen har vi nu alla förutsättningar att ta en betydligt starkare position på inte bara den norska, utan den nordiska VVS-marknaden."

  • Magnus Sjöberg. VD, Mec-Con AB (dotterbolag till Armatec AB).

  • Del av Ernströmgruppen sedan 2015
  • ”Redan från starten 1980 var ambitionen att med bästa personalen ge bästa servicen ute på plats, det gjorde att vi sedan utvecklade konceptet med rullande serviceverkstäder på 90-talet. För 10 år sedan fick vi första gången frågan att ingå i något större, för oss har det varit en process som måste få ta sin tid. Tiden var mogen när Ernströmgruppen tog kontakt och vi kände att de var rätt ägare. Det kändes viktigt att som grundare kunna fortsätta verka i företaget och behålla lusten att utveckla både företaget och medarbetarna framåt. Jag uppskattar långsiktigheten och den goda dialog som finns med kunniga yrkesmänniskor hos vår nya ägare. Redan från början blev det en ”perfekt match” med Armatec som tillsammans med Ernströmgruppen och dess bolag förstår branschen och våra utmaningar. Det känns roligt att vi nu tar nästa steg med nya produkter som kommer vidareutveckla vår viktigaste resurs inom Mec-Con - våra medarbetare!”

  • Henrik Pålsson. VD, C.M. Hammar AB.

  • Del av Ernströmgruppen sedan 2014
  • ”För mig är det viktigt med starka och långa relationer, att man känner varandra riktigt innan det blir tal om förvärv. Att göra en så pass stor förändring i ett företag som CM Hammar, som funnits sedan 1856, det är en lång process och allt måste kännas rätt. Med många gemensamma värderingar och en liknande bakgrund som ett familjeägt företag, med Göteborgsförankring och långsiktighet var Ernströmgruppen det klart bästa alternativet för oss. Det är också viktigt för mig att Ernströmgruppen har en klar filosofi när det gäller att bolagen som ingår är de som ska synas utåt. Jag gillar helt enkelt gruppens framtoning och hur de verkar. Nu är vi beredda att tillsammans ta nästa steg i CM Hammars snart 160-åriga historia.”