• Samhällsengagemang

 • För Ernströmgruppen är hög moral och etik en lika självklar del långsiktigt företagande som vårt ansvar att verka för minimering av negativ miljöpåverkan. Detta gäller inte bara inom bolagen utan också val av
  samarbetspartners, producenter och leverantörer.

  Vi har valt att dela upp vårt sociala ansvarstagande i följande tre delar:

  • För närvarande stödjer vi

  • Givande samarbeten

  • Göteborgs Stadsmission

  • Göteborgs kyrkliga stadsmission är en modern, politiskt obunden, idéburen organisation som utan vinstsyfte bedriver hjälpverksamhet bland behövande och driver andra verksamheter för vård och omsorg om den enskilda människan. Vissa är helt finansierade genom gåvor.
   De driver kampanjen ”Julpartner 2016” vars syfte är att hjälpa barnfamiljer i Göteborg med julklappar, mat och vinterkläder.

  • KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPS-AKADEMIEN

  • Genom att initiera och stimulera kontakter mellan olika kompetensområden och över nationsgränser fungerar akademien som en gränsöverskridande brobyggare mellan näringsliv, forskning, förvaltning och olika intressegrupper för att utveckla svensk industri.

  • Noll Tolerans mot mobbning

  • Det finns mycket kvar att göra när det gäller mobbning, kränkande behandling och trakasserier inom skolvärlden. Fler aktörer som jobbar och samarbetar kring frågan är av största vikt för att vända den negativa trenden som råder. Alla initiativ som syftar till att öka livskvalitén för våra yngsta samhällsmedborgare ska välkomnas med öppna armar. NTM´s devis är att: "Varenda unge ska ha rätt till en trygg och säker skolmiljö!"

  • WWF

  • Världsnaturfonden WWF bedriver viktigt miljö- och naturvårdsarbete med att bevara biologisk mångfald, minska föroreningar och ohållbar konsumtion samt verka för ett hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser.

  • Unicef

  • UNICEF, världens ledande barnrättsorganisation, har fått i uppdrag av FN att arbeta för att barnkonventionen ska följas av alla länder som skrivit under den. Unicef kämpar för alla barns självklara rätt att få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda.

  • Gula båtarna

  • Gula båtarna gör en akut insats till förmån för Sjöräddningssällskapet. Med hjälp av  båtar på Medelhavet räddar de liv när människor befinner sig i nöd på havet  -  då de flyr från krig och oroligheter i sina hemländer.
   Gula båtarna är räddningsbåtar i den så kallade Victoriaklassen. Det är självrätande sjöräddningsbåtar speciellt framtagna för insatser till havs.

  • ERNSTRÖMGRUPPENS, ULLA OCH GERHARD HOBOHMS STIFTELSE

  • Verksamheten är huvudsakligen inriktad på att främja vetenskaplig forskning samt att ge ekonomiskt stöd till hjälporganisationer, ofta med lokal förankring. Beslut om anslag fattas en gång per år och ansökningar skall vara stiftelsen tillhanda senast 1 mars för det aktuella året.

   Ansökan skickas till:
   Ernströmgruppens, Ulla och Gerhard Hobohms Stiftelse, Box 11304, 404 27 Göteborg

   Lämnade anslag:
   2016: Futebol dá força, Föreningen Kvinnocenter, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, Hjärnfonden, Hjärt-Lungfonden, Karolinska institutet.
   2015: MOD - Mer Organdonation
   2014: MOD - Mer Organdonation
   2013:
   Göteborgs Kyrkliga Stadsmission (arbetet med barn & ungdomar).
   2012: Gelins Minnesfond (forskning inom transplantationsområdet).
   2011: HOPP Göteborg, Hand i Hand, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission.
   2010: Änggårdens Hospice, Forskningsprojekt vid Sahlgrenska Universitets- sjukhuset, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.
   2009: Kvinnojouren Frideborg, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Föreningen BonaVia, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, Frälsningsarmén.
   2008: Sharafs Hjältar i Göteborg, Föreningen BonaVia, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission.
   2007: Svenska Dyslexiföreningen och Ågrenska Vänskapsföreningen.
   2006: Forskningsprojekt vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
   2005: Svenska Sjöräddningssällskapet och Göteborgs Kyrkliga Stadsmission.