• HISTORIA & VISION

 • ”Ernströmgruppen skall vara den mest professionella och långsiktiga ägaren för varje enskilt industriföretag i sin sfär och en naturlig hamn för nordiska entreprenörers livsverk”. 

  Vi skall med andra ord vara en hemvist för bra företag där vi kan bidra med erfarenhet, långsiktighet och kapital.

  Läs gärna Gerhard Hobohms minnesanteckningar
  "Ernströmgruppen under 70 år: 1918-1988"

  • 1918 – 1921

  • ERNSTRÖM & C:o AB GRUNDAS.
  • Bild: Ivar Ernström 1918 – 1921 VD/Ägare

  • 1921 – 1950

  • RENODLAT HANDELSFÖRETAG INOM BYGGMATERIAL.
  • Bild: Albert Hobohm 1921 – 1950 VD/Ägare

  • 1950 – 1992

  • RÅMATERIALORIENTERAT PROCESS- INDUSTRIFÖRETAG INOM BYGGMATERIAL.
  • Bild: Gerhard Hobohm 1950 – 1992 VD/Ägare

  • 1992 – 2011

  • KOMMERSIELLT FASTIGHETSBESTÅND OCH FINANSPAPPER MED BAS I EN BYGGMATERIALSINRIKTAD FÖRETAGSGRUPP.
  • Bild: Eric Hielte 1983 – 2008 VD/Ägare
   Fabian Hielte 2008 – VD/Ägare

  • 2011 – FRAMTIDEN

  • TYDLIG UPPDELNING AV ÄGARBOLAGET ERNSTRÖM & C:O OCH ERNSTRÖMGRUPPEN...
  • ...där Ernströmgruppen blir helägt nordisk företagskonglomerat med inriktning mot handel och industri.
   Bild: Pontus Cornelius 2011- VD