• LÅNGSIKTIGHET OCH TILLHÖRIGHET

 • Vi skiljer oss från de flesta företag på en avgörande punkt. Vi har ingen exitstrategi när vi förvärvar bolag. I princip ser vi oss som ägare i generationer. Visst har vi ibland sålt företag; som när investerings-och kapitalbehoven inom gruv-och byggmaterialföretagen blev för tunga för ett privatägt företag som vårt. Vi är dock övertygade om att det finns fina företag som föredrar Ernströmgruppen som ägare framför andra typer av kortsiktiga ägare såsom riskkapitalister, buy-outfonder eller börsnoterade företag.

  Vill du diskutera försäljning av ditt bolag?
  Kontakta: Lars Ihrfelt, Förvärvsansvarig: 0708-706 179

  • REJÄLA BOLAG FRÅN REJÄLA MÄNNISKOR

  • Vårt viktigaste förvärvskriterium är att köpa rejäla bolag från rejäla människor som vi litar på och som delar vår passion att långsiktigt utveckla nordiska bolag. Eftersom vi endast förvärvar välskötta bolag finns det mycket sällan någon anledning att flytta dem från orten, omorganisera, slå samman eller sälja av. Tvärt om är kontinuitet viktigt för att vi ska kunna säkra vår investering. Därför är vi angelägna om att de som byggt upp företaget och dess företagskultur också vill arbeta vidare med oss som ägare.

   Idag får vårt sätt att driva företag medvind. Visst finns det andra långsiktiga ägare i nordisk industri, men inte särskilt många, som i nästan hundra år har visat att de klarar av att förvalta och utveckla tidigare generationers livsverk. 

  • VILL DU ATT DITT FÖRETAG SKALL LEVA VIDARE?

  • Bra, för vi erbjuder möjligheten att driva bolaget vidare, men ändå vara en del av ett större nätverk med den trygghet och inspiration det för med sig. Att utveckla nätverket och se till att våra bolag utnyttjar möjligheten att lära av varandra är viktiga attribut vi har att erbjuda jämförelsevis med att driva bolaget helt självständigt.

  • VI VILL AGERA SOM ÄGARE – INTE KONCERNLEDNING

  • Ernströmgruppen vill förvärva hela, eller delar av (minst 51%), företag med en tydlig affärsposition. Sådana företag kännetecknas ofta av ett starkt varumärke, en överlägsen kostnadskontroll, en sund företagskultur och en bra ledning. Vi lägger oerhört stor vikt vid ledningens förmåga och beslutmässighet. Vi vill agera som aktiva ägare – inte koncernledning. Vi vill också att ledningarna i våra dotterbolag ska agera som om företaget vore deras eget. Först då slipper vi slitas mellan lång- och kortsiktiga prioriteringar.