• Samlad entreprenörskraft

 • Vi står för ett långsiktigt ägarengagemang som syftar till att stärka nordiska företags konkurrenskraft och förmåga att flytta fram sina marknadspositioner. För att lyckas med detta kombinerar vi det bästa av två världar – entreprenörsanda och storföretagare. Från entreprenörernas värld hämtar vi egenskaper som ansvarstagande, effektiva beslutsgångar, ett starkt sälj- och kundfokus samt ett stort engagemang hos alla i bolaget. Från storföretagandet tar vi med oss professionellt styrelsearbete, strategisk långsiktighet, kunskaps- och erfarenhetsutbyte, struktur, inköpskraft och stabilitet. 

  Detta är grunden i vår affärsmodell som vi kallar Samlad Entreprenörskraft.

  • Lära av varandra och tänka i nya banor.

  • För oss är varje bolag unikt och skall därför hanteras som sådant, men vi vet också att ensam sällan är bäst. För att mindre bolag skall kunna behålla sin konkurrenskraft i framtiden behöver man både utmanas och stimuleras, men också att få inspiration från andra som sitter i samma situation. Våra bolag arbetar i olika branscher, mot olika kundgrupper och med olika produkter – alla med olika erfarenheter och därmed skapas en arena där man kan lära av varandra, för att finna nya framgångsrecept och affärsmöjligheter.

  • Beslut fattas bäst nära kunden

  • Varje bolag ansvarar för sitt resultat och sin utveckling. Denna filosofi attraherar inte bara de bästa affärsmänniskorna, utan skapar också goda förutsättningar för bolagen att effektivare möta kundernas olika behov och snabbt anpassa sig till omvärldens allt intensivare svängningar.
   Synergierna mellan våra bolag är uppenbara men vi påtvingar inte våra bolag samarbete. Istället erbjuder vi dem olika möjligheter till gemensamma inköp och kompetensutbyte. Det är sedan upp till varje organisation att själv avgöra  om de ser en affärsmässig nytta i detta – allt för att bibehålla entreprenörsandan och det tydligt delegerade ansvaret för företagets resultat.